Svaksynt som yrkessjåfør

svaksynte sjåfører

For mange vil det å være svaksynt være et problem for yrkessjåføryrket, og kjøring generellt. Hva skal til for å forebygge og klare dette?

Kan man kjøre når man er svaksynt?

Ja. Men det kommer jo med betingelser… Er man svaksynt så er det viktig at man går igjennom en rekke med tester for å forsikre seg. Dette er for din egen sikkerhet, og ikke minst andres i trafikk og samfunn. Det sies at man kan ha førerkortet om man klarer å best en rekke tester med briller eller noen typer linser.

Forhør deg med etatspersonell

Det sikreste er at du forhører deg med etatspersonell som Vegvesenet osv. og forsikrer deg om hvilke kriterier du eventuelt må oppfylle for å kunne kjøre. Deretter oppsøker du helsepersonell som kan gi deg status quo på din situasjon og muligheter. Deretter så vil man få kartlagt hvordan man tar det videre. Lykke til, og kjør forsiktig!